Çektirme Cihazları Periyodik Kontrolü

Çektirme Cihazları Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS 1228 Çektirmeler (Çelik Tel Halatlı)
TS ISO 7592 Kalibre Edilmiş Yuvarlak Çelik Baklalı Kaldırma Zincirleri – Uygun Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Çektirme Cihazları Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Ekipmanın yapısı ve bağlantı elemanları, metal yapı, tutamaklar, kaynaklar, kuvvet kolu ve bağlantıları, iletme mekanizması, emniyet pimi, hareket yönü kontrolü, mandal, kilitler, halat/zincir sonu bağlantıları, halat/zincir deformasyon, aşınma, yük kancası, askı kancası kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda durumu, çekme, bırakma, kilitleme işlevlerinin çalışması, halat/zincir sınırlayıcıları kontrol edilir. Aşırı yük emniyet sistemi kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler: Dinamik test; İşletme tarafından beyan edilen kapasitenin 1,1 katı ile hareketli test yapılır. Statik test; Elektrikli, hidrolik, pnömatik ekipmanlarda beyan kapasitesinin 1,25 katından, manuel ekipmanlarda 1,5 katından aşağı olmayan bir yükle test yapılır. Test yükü yerden 10-20 cm kadar kesilerek veya yatayda buna denk kuvvet uygulanarak bekletilir.

Çektirme Cihazları Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı AND mühendisleri tarafından yapılır.

Çektirme Cihazları Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Çektirme Cihazları standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

keyboard_arrow_up