ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

Başlıca ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz

 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetim (İç Tetkik) Eğitimi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi (Denetçi) Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı

 • ISO 45001:2018 standardının temel kavramlarını aktarmak
 • Firmada ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak
 • Katılımcılara kuruluşlarında ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak

Eğitimin İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
 • ISO 45001:2018’in Temel Kavram ve Şartlarını Yorumlamak
 • Risk Tabanlı Düşünme
 • Her Proses İçin Fırsat ve Risklerin Belirlenmesi
 • Belirlenen Risklerin Yönetilmesi
 • ISO 45001:2018 Dokümantasyon şartları
 • Acil durum planları
 • Kaza -ramak kala faaliyetleri
 • Mevzuat (kanun ve ilgili yönetmelikler)
 • Etkin Bir İSG Uygulamasının Bir Kuruluşa Olan Faydasını Saptamak
 • Sürekli İyileştirme
 • Pratik Çalışmalar

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne geçiş yapması gereken 45001:2018 denetçileri, kuruluş yetkilileri

Gerekli Ön Bilgi

Eğitime gelmeden önce ISO 45001:2018 standardını okumanız faydalı olacaktır.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin Amacı

 • ISO 45001:2018 standardının etkili işletilmesini sağlamak
 • Firmada ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak
 • Katılımcılara kuruluşlarında ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak

Eğitimin İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
 • ISO 45001:2018’in Temel Kavram ve Şartlarını Yorumlamak
 • ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin zorunlu dokümantasyon yapısını belirlemek
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde Destek dokümanların oluşturulması
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarının oluşturulması (Risk Tabanlı Düşünme, acil durum planı, kaza -ramak kala olayları)
 • Pratik Çalışmalar

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

Gerekli Ön Bilgi

Eğitime gelmeden önce ISO 45001:2018 standardını okumanız faydalı olacaktır.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin Amacı

 • ISO 45001:2018 standardının temel kavramlarını aktarmak
 • ISO 19011 uygun olarak bir ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi tetkikinin yapılmasında tetkikçinin rolünü oluşturmak
 • Kuruluş içi İş Sağlığı ve Güvenliği denetimleri yapacak kişileri eğitmek

Eğitimin İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
 • Denetim Kavramı ve Tipleri
 • Denetçi ve Baş Denetçi Sorumlulukları
 • Denetimlerin Planlanması
 • Denetleme ve Denetleme Teknikleri
 • Denetim Tipleri
 • Soru Sorma Kabiliyeti
 • Denetim Bulguları
 • Denetim Raporlama
 • Denetimde Zorlukları Yönetme
 • Denetimlerde Ekip Koordinasyonu
 • Denetim Becerileri Oluşturma
 • Denetimlerde Zaman Yönetimi
 • Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi
 • Uygunsuzluk Tespiti, Sınıflandırma
 • Takip Denetimleri
 • Sınav

Hedef Kitle

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçi adayları, ISO 45001:2018 standardında iç tetkik yapmak isteyen kişiler

Gerekli Ön Bilgi

Eğitime gelmeden önce ISO 45001 standardını okumanız faydalı olacaktır.

Eğitim Süresi

2 Gün (16 Saat)

Eğitimin Amacı

 • ISO 19011 uygun olarak bir ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde tetkikçinin rolünü oluşturmak
 • Firmada ISO 45001:2018 Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak
 • Katılımcılara kuruluşlarında ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak

Eğitimin İçeriği

 • ISO 45001 Standardı Maddelerinin Analizi
 • İSG Mevzuatı ve Yasal Uygunluk
 • Denetim Kavramı ve Tipleri
 • Denetçi ve Baş Denetçi Sorumlulukları
 • Denetimlerin Planlanması
 • Denetleme ve Denetleme Teknikleri
 • Denetim Tipleri
 • Soru Sorma Kabiliyeti
 • Denetim Bulguları
 • Denetim Raporlama
 • Denetimde Zorlukları Yönetme
 • Denetimlerde Ekip Koordinasyonu
 • Denetim Becerileri Oluşturma
 • Denetimlerde Zaman Yönetimi
 • Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi
 • Uygunsuzluk Tespiti, Sınıflandırma
 • Takip Denetimleri
 • Sınav

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar ve denetçi adayları, ISO 45001:2018’e geçiş yapması gereken ISO 45001:2018 denetçileri.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçilik Eğitimi alabilmek için standardı okumanız veya ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi almanız faydalı olabilir.

Eğitim Süresi

5 Gün (40 Saat)

keyboard_arrow_up