ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Başlıca ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetim (İç Tetkik) Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi (Denetçi) Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı

 • ISO 9001:2015 standardının temel kavramlarını aktarmak.
 • Firmada ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak
 • Katılımcılara kuruluşlarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak

Eğitimin İçeriği

 • Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
 • ISO 9001 Tarihçesi ve Gelişimi
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin Faydaları
 • Kullanılan Terimler ve Tarifler
 • Temel Kavramlar ve Yapı
 • PUKÖ Döngüsünü Takip Ederek ISO 9001:2015’in Temel Çerçevesini Anlamak
 • ISO 9001:2015’in Temel Kavram ve Şartlarını Yorumlamak
 • Etkin Bir KYS Uygulamasının Bir Kuruluşa Olan Faydasını Saptamak
 • Risk Tabanlı Düşünme ve Sürekli İyileştirme

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları, ISO 9001:2015’e geçiş yapması gereken ISO 9001:2008 denetçileri.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin Amacı

 • ISO 9001:2015 standardının dokümantasyon yapısını anlamak ve öngördüğü dokümanların hazırlanma yöntemlerini öğrenmek, Kalite Yönetim Sistemi’nin süreç yaklaşımını kavramak ve başlangıç noktaları belirleyebilmek.
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin zorunlu dokümanlarının ve destek dokümanlarının hazırlanma yöntemini öğrenmek, Süreçlerin etkin planlanmasını sağlamak.

Eğitimin İçeriği

 • Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur?
 • ISO 9001 zorunlu dokümanları
 • Risk ve Fırsatları belirleme yöntemleri
 • Kalite Yönetim Sisteminin Güncelliğini sağlama yöntemleri
 • Destek Doküman Hazırlama (formlar, talimatlar vb.)
 • Düzeltici Faaliyet başlatma
 • Prosedür hazırlama
 • Süreç belirleme

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları, ISO 9001:2015’e geçiş yapması gereken ISO 9001:2008 denetçileri.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin Amacı

Eğitimin hedefi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemi standardının şartlarına uyup uymadığını, firmada etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülebilir bir sistem olup olmadığını belirlemek için planlı ve belirli aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite denetimleri için tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

Eğitimin İçeriği

 • Kalite Yönetim Sisteminde iç denetim nasıl yapılır?
 • İç tetkik maddeleri
 • Hangi maddeye göre neyi sorgulamalıyım?
 • Tetkik yöntemleri
 • İç tetkikte doküman kontrolü
 • Sektörlere göre uygulama örnekleri
 • Standardı yorumlayabilmenin önemi
 • İç denetimin planlanması
 • Uygunsuzlukların tespit edilmesi ve raporlanması

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin uygulanmasını sağlayacak kişiler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar ve soru sorma tekniğini geliştirmek isteyenler, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları, ISO 9001:2015’e geçişine göre firmalarında iç tetkik yapmak isteyen kişiler, uygulamalı olarak tetkik nasıl yapılır öğrenmek isteyenler.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin Amacı

 • ISO 9001:2015 standardının temel kavramlarını aktarmak ve yasal mevzuatlara uygun tetkik yapılmasını sağlamak
 • Firmada ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak
 • Katılımcılara kuruluşlarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak ve katılımcının denetim yeteneklerinin geliştirmek

Eğitimin İçeriği

 • ISO 19011 Denetçi Özellikleri
 • Kullanılan Terimler ve Tarifler
 • Kalite Yönetimi Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanması Süreci
 • Denetim bulguları, raporlama
 • Soru sorma teknikleri
 • Denetçi ve Baş Denetçi sorumlulukları ve görevleri
 • Uygunsuzluk tespiti, sınıflandırma
 • Denetimlerde zaman yönetimi
 • Örnek Tetkik Uygulamaları

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek kişiler, kuruluşlarında KYS iç denetimlerini gerçekleştirenler, denetçi adayları,

Gerekli Ön Bilgi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

5 Gün (40 Saat)

keyboard_arrow_up