ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Güncellemeleri Hakkında Bilgilendirme

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı olan ISO 22003-1:2022 standardı haziran 2022’de yayınlanmıştır. Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ilgili standardın geçişi için gerekli olan şartları IAF MD 27:2023 dokümanında belirlemiştir. Yayımlanan standartta özellikle denetim sürelerinin hesaplanmasında ve gıda zinciri kategorilerinde değişiklikler bulunmaktadır.

AND olarak ISO/IEC 22003-1:2022 standardının gerekliliklerini uygulamaya geçireceğimizi kuruluşumuz tarafından ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda belgelendirilen tüm müşterilerimize ve diğer ilgili taraflara duyururuz. Değişikliklerin detayları hakkında bilgilendirme için yönetim sistemleri birimimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

keyboard_arrow_up