ISO 9001 Demo Belgelendirme

ISO 9001 Belgelendirme

ISO 9001 açılımı “Uluslararası Standartlar Organizasyonu” olarak tanımlanan ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, belirli standartlara uygun hizmet vermesini sağlayan bir sistemdir. Özellikle küçük işletmeler için büyük bir öneme sahip olan ISO 9001 belgelendirme, şirketlerin belirli standartlara uygunluğunu kanıtlamak için izlenen adımları içermektedir.Kataloğu İndirOnline Katalog

ISO 9001 Belgelendirme Nedir?

ISO 9001, bir şirketin kalite yönetim sistemini, uluslararası standartlara uygun olarak onaylatmasını temsil eder.  ISO 9001 standardı, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmak, süreçleri iyileştirmek ve kalite performansını kontrol etmek için belirli şartlara sahiptir.

Belgelendirme sürecinde ilk adım bir akreditasyon kuruluşunun bağımsız şekilde denetim yapmasıdır. Ardından işletme, standardın gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini kanıtlamak üzere belgelendirme alır. Böylece müşterilere ve paydaşlara verilen kalite taahhüdünü göstermek mümkün hale gelir. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 9001 kalite yönetim sistemi; müşteri beklentilerine, ihtiyaçlarına ve yasal düzenlemelere uyum sağlayarak memnuniyeti artırmayı amaçlayan uluslararası kalite yönetimidir. Bu sistem; işletmelerin etkili bir şekilde faaliyet göstermelerini, sürekli gelişme kaydetmelerini ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlayan temel prensiplere sahiptir. 

Sistem, aynı zamanda yasal düzenlemelere uyum sağlamayı zorunlu kılmıştır. İşletmeler, faaliyet gösterdikleri sektördeki mevzuat şartlarına tam olarak uymak mecburiyetindedir. Bu sayede hukuki yükümlülükler eksiksiz bir şekilde yerine getirilir. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereksinimleri

ISO 9001, kalite yönetim sisteminin gereksinimlerini belirleyen standartlardan biridir. Bu durumun esas amacı, şirketin ya da kuruluşun sahip olduğu müşteri memnuniyetini artırmasını ve gelişmeye devam etmesini sağlamaktır. ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi içinse standardın en güncel revizyonu demek mümkündür. Bu standardın gereksinimleri 10 ana bölümden oluşur:

 •          Giriş
 •          Kapsam
 •          Normatif Referanslar
 •         Terimler ve Tanımlar
 •          Organizasyonun İçeriği
 •          Liderlik
 •          Planlama
 •          Destek
 •          Operasyon
 •          Performans Değerlendirmesi
 •          İyileştirme

Bu düzenlemeler; bir organizasyonun kalite yönetim sistemini kurması, sürdürmesi ve sürekli olarak gelişmesi açısından oldukça önemlidir. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO belgesi alındığında, bir işletmenin kalite yönetim sistemi standartlara uygun şekilde kurulup sürdürülebilir. Bu süreç boyunca kalite standartlarını sürdürmek için prosedürlere uygun hareket etmek önemlidir. Belgeyi almak için izlenmesi gereken adımlarsa aşağıdaki gibidir: 

1. Hazırlık
2. Eğitim
3. Belgelendirme
3. Sonuç
1. Hazırlık

İlk etapta kuruluşun ihtiyaçları belirlenir. Bu aşamada, organizasyonun sahip olduğu süreçler ve müşteri talepleri dikkate alınarak ISO sertifikasına duyulan ihtiyaç net bir şekilde ortaya konur.

 • Belgeyi almak için ilk adım, yönetim temsilcisinin belirlenmesidir.
 • Ardından bir danışmanla iş birliği yapılır ve kalite ekibi oluşturulur.
 • Firmanın iç ve dış süreçleri titizlikle belirlenir.
 • Her süreç için lider belirlenir ve sorumlulukları atanır.
 • Liderlerin performans kriterleri açık şekilde belirlenir ve bu kriterlere göre değerlendirilirler.

Bu adımlar; Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını almak için organizasyon içinde temel oluşturur ve standartlara uygun bir kalite yönetim sistemi kurulmasına destek olur. 

2. Eğitim

ISO belgesi almak için gereken bilgi ve becerilere sahip olmak, işletmeler için son derece kritik bir gerekliliktir. Bu sebeple işletmeler genellikle sertifika alma süreciyle ilgili eğitimlere katılır. Eğitimlerin asıl amacı, personeli standartlara uygun ve kalite yönetim sistemlerini uygulama konusunda yetkin olacak şekilde hazırlamaktır. 

ISO 9001 eğitimi, genel olarak şu konuları içerir:

 •          ISO standartlarına giriş
 •          Kalite yönetim sistemi ilkeleri
 •          Belgeleme süreci
 •          İç denetim teknikleri
 •          Dokümantasyon ve kayıt tutma

Verilen eğitim kalite yönetim sistemlerini anlamak, uygulamak ve sürdürmek için personellere yetkinlik kazandırır. Bu sayede işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri sağlanır.

3. Belgelendirme

Sertifikayı almak için belgelendirme sürecinden de geçilmesi gerekir. Bu aşama da işletmelerin kalite yönetim sistemlerini standartlara uygun şekilde kurmalarını ve sürdürmelerini sağlayan adımlara sahiptir.

 • İlk adımda işletme, sertifikayı almak istediği ISO standardını belirler ve bu standartların gereksinimlerini anlamak üzere içsel bir değerlendirme yapar.
 • Daha sonra, süreci yürütecek bir kuruluş seçilir.

Süreç genellikle iki ana aşamadan oluşur:

 • Ön Denetim: Bu aşamada belgelendirme kuruluşu, işletmeyi ziyaret eder. Mevcut kalite yönetim sistemini değerlendirir ve eksiklikleri belirler.
 • Ana Denetim: Belgelendirme kuruluşu, işletmenin kalite yönetim sistemini detaylı bir şekilde denetler. Bu aşamada, standartlara uygunluğun değerlendirilmesi ve sistemdeki süreçlerin etkinliği incelenir.

Sertifika alındıktan sonra, işletme belirli periyotlarda denetimlere tabi tutulur ve sürekli iyileştirme çabalarını sürdürür. Bu sayede belgenin geçerliliğini koruması ve işletmenin kalite yönetim sistemini sürekli olarak güncel tutması etkili bir şekilde sağlanmış olur.

3. Sonuç

ISO 9001 sertifikası alma süreci, belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre başarıyla tamamlandığında sona erer. İşletmenin kalite yönetim sistemini uluslararası standartlara uygun şekilde kurmuş ve sürdürmüş olduğu resmi olarak onaylanır.

İşletmeye güçlü bir rekabet avantajı sağlaması ve müşterilerin kaliteli ürün veya hizmetlerden yararlanması için sertifikayı elde etmek oldukça önemlidir. Bu sayede işletme, sektörde daha saygın bir konum erişerek potansiyel müşterilerin güvenini kazanır.

ISO 9001 Belgesi Veren Kuruluşlar

Firmaların belgelendirme sürecinde dikkat etmesi gereken bazı önemli faktörlerden bahsetmek mümkündür. İlk olarak sertifikayı verecek kuruluşun TÜRKAK, DAR, UKAS gibi kurumların birinden akredite alması ve bunu sürdürmesi gerekir. Aynı zamanda sertifika veren kuruluş, bağımsız ve tarafsız olmalıdır.

Her sektörün bir “EA NACE” kodu bulunur ve belge verecek kurumun bu kodlara uygun akreditasyon yetkisi olup olmadığı sorgulanmalıdır. ISO 9001 belgesi genellikle küresel olarak tanınan çeşitli kuruluşlar tarafından verilir. Bu kuruluşlar ise ISO tarafından akredite edilmiş olanlar arasından seçilmektedir.

Sık Sorulan Sorular
TSE ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

İşletmeler ve organizasyonlar, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmış bir sertifika için profesyonel danışmanlık firmalarından destek alabilirler. Aynı zamanda kendi kurumsal yapıları içerisinden yetkili bir kişiyi belirleyerek belgelendirme sürecini yönetmeleri de mümkündür. ISO 9001 Belgesi Almak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

ISO 9001 sertifikası alabilmek için bazı belgelere sahip olmak gerekir. Bu evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküsü
 • Faaliyet gösterilen sektöre göre kapasite raporu
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Üretim izni
 • Faaliyet Belgesi
 • Resmi Çalışan Listesi
 • Sözleşme

Firmanın; yasal statüsü, faaliyet alanı, personel durumu ve üretim yetenekleri bu evraklarla kanıtlanmış olur. ISO 9001 Sertifikası Hangi Şirketler için Uygundur?

Temel olarak belgelendirme, farklı ölçeklerde ve sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ya da kuruluşlar için uygundur. ISO 9001 Sertifikası Ücreti Ne Kadar?

ISO 9001 belgesi fiyatı bazı faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.  Bu faktörler arasında; danışmanlık süresi, eğitim içeriği, sektör, çalışan sayısı, alım nedeni, ihale şartları gibi unsurlar yer alır. 

keyboard_arrow_up