Kabinli Yük Kaldırıcı Periyodik Kontrolü

Kabinli Yük Kaldırıcı Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS ISO 9927-1 Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Genel
TS 10116 Vinçler (krenler) – Deney ve muayene yöntemleri

Kabinli Yük Kaldırıcı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Ekipmanın genel yapısı, elektrik tesisatı, kablolar, raylar, makine/motor eşimi, kuyu, kılavuz raylar, motor durumu, hareket sınırlayıcılar, tambur ve makaralar, halat/zincir durumu ve bağlantıları, kanca bloku ve kancanın durumu, kabin ve kat kapıları durumu, kapı camları, kabin durumu, kabin üstü durumu kontrol edilir.

Fonksiyon Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda, kabin seyri, seviye kesiciler, kapı kilitleme tertibatları, otomatik kat seviyeleme, serbest düşmeye karşı alınan önlemler kontrol edilir.

Hidrolik Sistem Kontrolleri: Piston ve silindirlerin durumu, kumanda valfleri, hidrolik kaçırma testi kontrolleri yapılır.

Statik-Dinamik Testler: Dinamik test; Kabin dahil olarak toplam kapasitenin 1,1 katı ile test yapılır. Kaldırma, indirme, durdurma hareketleri yapılarak frenlerin ve mekanizmaların etkin işlemesi kontrol edilir. Aşırı yük kesicisinin devreye girmesi kontrol edilir.

Statik test; Kabin dahil olarak toplam kapasitenin 1,25 katı ile test yapılır.

Kabinli Yük Kaldırıcı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı AND mühendisleri tarafından yapılır.

Kabinli Yük Kaldırıcı Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Kabinli Yük Kaldırıcı standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

keyboard_arrow_up