Kule Vinç Periyodik Kontrolü

Kule Vinç Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS 10116 Vinçler (Krenler)- Deney ve Muayene Yöntemleri
TS ISO 9927-1 Vinçler- Muayeneler-Bölüm 1: Genel
TS EN 14439+A2 Krenler (Vinçler)- Güvenlik- Kule Krenler
TS 14985 Vinçler (Kren)- Döner Kollu Vinç

Kule Vinç Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Taşıyıcılar (kule parçaları vd.), kaynaklar, cıvatalar, merdiven, korkuluk, platformlar kontrol edilir. Kule altı, merdiven ve platformlar, operatör kabini, göstergeler, kumanda, motor, elektrik ekipmanları, denge ağırlığı ve bağlantıları, bom ve bom halatı durumu, tambur ve makaralar, kanca bloku ve kanca durumu kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda kontrolü, kaldırma-indirme, şaryo ve dönüş frenleri, hareket sınırlayıcılar, kanca en alt seviyedeyken tambur üzerinde en az iki sarım, sesli ikaz ve işaretlemeler kontrol edilir. Kapasitenin aşılması durumunda devreye girmesi gereken aşırı yük/moment sınırlayıcının devreye girdiği kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler: Dinamik test; Kapasite diyagramına göre belirlenen kapasitenin 1,1 katı ile test yapılır.

Statik test; Statik deney yükü standartlarda veya teknik şartnamede belirtilmedikçe kapasitenin 1,25 katı olmalıdır. Kademeli olarak artırılarak uygulanan deney yükü, yerden 100 ila 200 mm kaldırılmalı ve daha fazla bir süre belirtilmediği takdirde 10 dakikadan az olmamak şartıyla deney için gerekecek süre kadar asılı tutulmalıdır.

Kule Vinç Kaldırıcı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı AND mühendisleri tarafından yapılır.

Kule Vinç Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Kule Vinç standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

keyboard_arrow_up