KVKK kapsamında alınacak tedbirler; idari ve teknik tedbirler olmak üzere iki ana başlıkta toplanmıştır. Teknik tedbirlerin alınması, idari tedbirlerin alınmasına göre daha belirsiz ve net olmayan kuralları barındıran bir alan olduğundan; KVKK sadece hukuki açıdan bakarak yürütülecek bir süreç değildir. Verinin gizliliği, bütünlüğü ve erişebilirliği açısından korunmasına yönelik tedbirlerin alınması konusu, alanında uzman bilişimcilere bırakılarak, veri sorumlularının hatalı işlem yapabilecekleri hallerin minimuma indirilmesi sağlanarak yürütülmesi gereken bir süreçtir.

KVKK Denetimi Hizmeti kapsamında şirketiniz içerisindeki herhangi bir kişisel verinin normal akış içerisinde hangi yollardan geçtiğini ve kimlere temas ettiğini tespit eder, doğru müdahale için şirketinize özel doğru teşhisler yapar ve ayrıntılı olarak raporlarız.

keyboard_arrow_up