Elektrik tesisatlarındaki hatalar ve kusurlar işyerlerindeki en önemli tehlike kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Elektrik tesisatının uygun şekilde kurulmaması, işletilmemesi, bakım ve kontrollerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü olay meydana gelmektedir.

Elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre zorunludur. Periyodik kontroller 1 yılı geçmemek üzere, işyeri şartlarına ve ilgili düzenlemelere göre belirlenecek sürelerde gerçekleştirilmelidir.

Elektrik tesisatı ile ilgili periyodik kontrolleri (topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisat)gerçekleştirmeye elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir.

Elektrik tesisatı görsel ve fonksiyonel olarak kontrol edilmektedir. Topraklama değerleri ölçülmekte, yalıtımlar ve bağlantılar kontrol edilmektedir. Kontrol ve ölçümler kalibrasyonlu ekipmanlarla gerçekleştirilmektedir.

AND, yetkili muayene personeli ve kalibrasyonlu cihazları ile elektrik tesisat ölçüm ve periyodik kontrollerini gerçekleştirmektedir.

keyboard_arrow_up