Tesisatlar, iş yerlerinin en kritik unsurlarıdır. Enerji, hava, su, buhar gibi kaynakların iş yerinde gerekli yerlere dağıtımını ve atıkların toplanmasını sağlar. “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince belirli tesisatların periyodik olarak kontrol edilmesi zorunludur.

Periyodik kontrol kapsamına giren mekanik tesisatlar arasında özellikle yangın, havalandırma ve klima sistemleri yer almaktadır.

Yangın algılama ve söndürme tesisatlarının her zaman çalışır durumda olması, her türlü yapının yangından korunması ve yangın çıkması durumunda can ve mal kaybının önlenmesi açısından kritiktir. Ancak, günlük kullanımı olmayan yangın söndürme tesisatlarının bakımı ve kontrolleri birçok işletmede ihmal edilmekte ve yangın durumunda ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle, sistemin proje ve bina gereksinimlerine uygun olarak çalışır durumda olup olmadığını belirlemek ve eksiklikleri tespit ederek gidermek amacıyla, yangın tesisatlarının periyodik kontrolleri en geç yılda bir kez yapılmalıdır.

İş yerlerinde önemli bir diğer ihtiyaç ise havalandırma ve iklimlendirme tesisatlarıdır. Çalışanların ve makinelerin hava ihtiyacının karşılanması, kirli havanın uygun şekilde uzaklaştırılması, ortamın sıcaklık, nem ve hava akımının çalışanların ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi, bu tesisatların uygun şekilde kurulmasına ve çalışmasına bağlıdır. Havalandırma ve klima tesisatlarının da en geç yılda bir kez periyodik olarak kontrolleri yapılmalıdır.

keyboard_arrow_up