ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri

Başlıca ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetim (İç Tetkik) Eğitimi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi (Denetçi) Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardının temel kavramlarını aktarmak.
 • Firmada ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak.
 • Katılımcılara kuruluşlarında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak.
 • Kuruluşların çevre bilincini kazanarak hizmet vermelerini, çalışanların çevre yönetim sistemi konusunda planlı ve sistemli çalışma yürütmelerini sağlamak.

Eğitimin İçeriği

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar ve Tanımlar
 • ISO 14001:2015 Çevre Standartları ve ISO 14001’in Gelişimi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardının Gereklilikleri
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin Faydaları
 • ISO 14001:2015 Temel Kavram ve Şartlarını Yorumlamak
 • ISO 14001:2015 Yönetim Sistemi Standartlarının Diğer Standartlarla İlişkisi
 • Çevre Mevzuatı
 • Çevre Programının Geliştirilmesi ve Sorumlulukların Tanımlanması
 • PUKÖ Döngüsü
 • Risk Tabanlı Düşünme
 • Her Proses İçin Fırsat ve Risklerin Belirlenmesi
 • Belirlenen Risklerin Yönetilmesi
 • Sürekli İyileştirme
 • Pratik Çalışmalar

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin Amacı

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimin amacı, katılımcılara kuruluşlarında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan tüm dokümanların tanımlanması ve hazırlanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Eğitimin İçeriği

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin Doküman Yapısı
 • Çevre Planları, Çevre Programları
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramları
 • Çevre Politikası
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’nda Kullanılan Terimlerin Açılımı.
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin Gelişimi
 • Çevre Programının Geliştirilmesi -Sorumlulukların Tanımlanması
 • Çevre Prosedürlerinin Tanımlanması
 • ISO 14001:2015 Standart Şartları
 • ISO 14001:2015 Dokuman Örneklerinin İncelenmesi
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

Hedef Kitle

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başlayacak, geçiş yapacak olan kuruluş çalışanları veya uygulayan tüm sistem sorumluları ve yöneticiler, danışmanlar, denetçi adayları ve bu konuda kariyer yapmak isteyenler, Çevre Yönetim Sistemi dahilinde, tüm kademelerdeki doküman oluşturmaktan sorumlu olan yöneticiler ve Çevre Yönetim Temsilcisi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes öğrenmek isteyenler.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin Amacı

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi tetkik faaliyetlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi için gerekli donanımın kazandırılması.
 • Kuruluş içi denetim yapacak görevlilerin yetiştirilmesi.

Eğitimin İçeriği

 • ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 • İç Tetkik Tanımları Kavramları
 • Tetkik Denetim Programı Nedir?
 • Tetkik Denetim Planı Nedir?
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Süreç Yaklaşımı/ Proses Yaklaşımı
 • Soru Listeleri
 • Objektif Kanıt ve Değerlendirmeleri
 • Uygunsuzluk, Gözlem
 • Raporlama
 • DF / Uygunsuzluk Kapatma
 • Denetçi Özellikleri
 • Bağımsızlık/Tarafsızlık
 • Denetçi Nasıl Olmalıdır?
 • Denetçi Nasıl Olmamalıdır?
 • Denetim Çeşitleri
 • Proses Denetimi
 • Uygunluk Denetimi
 • Etkinlik Denetimi
 • Ürün Denetimi
 • Saha Tetkik Faaliyetlerinin Yapılması
 • Açılış Toplantısı Nedir Nasıl Yapılır?
 • Tetkik Esnasındaki İletişim Nasıl Olmalıdır?
 • Tetkik Esnasında Rehberlerin ve Gözlemcilerin Rolleri ve Sorumlulukları Nelerdir?
 • Tetkik Edilen Süre Yer ile İlgili Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması
 • Tetkik Bulgularının Toplanması Nasıl Yapılır?
 • Tetkik Sonuçlarının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?
 • Kapanış Toplantısı Nedir Nasıl Yapılır?
 • Tetkik Raporunun Hazırlanması Onaylanması ve Dağıtılması
 • Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlerin Planlanması
 • Takip Tetkikinin Yapılması

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları, kuruluşlarında ISO 14001:2015 İç Tetkik faaliyetlerinde etkin olmak isteyen tüm çalışanlar.

Gerekli Ön Bilgi

Eğitime katılacak kişilerin daha önce ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin Amacı

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçilik Eğitimi hizmetinin amacı; Katılımcıların, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin gereklilikleri ve yasal mevzuatlara uygun tetkik yapabilmesi,
 • ISO 14001:2015 Standardı’na uygun Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan denetim kuruluşlarının ilkeleri doğrultusunda bakış açılarının geliştirilmesi ve denetimle ilgili önemli ilkelerin anlatılarak, denetçinin etkin değerlendirme yapabilmesi için gerekli olan denetim tekniklerinin anlatılması ve denetim yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Eğitimin İçeriği

 • Çevre Mevzuatı
 • Çevresel Boyut ve Etki Analizi,
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ne Giriş,
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Terimlerini, Tanımlarını ve Kurallarını Anlamak,
 • Denetim İlkeleri, Uygulamaları ve Türlerini Tanımak,
 • Denetimin Planlanması
 • Denetim Ekibinin Seçilmesi,
 • Denetim Prosesinde Hedef, Kapsam ve Kriterin Rolünü Anlamak,
 • Risk Analizi, Proses Etkileşimi
 • Açılış Toplantısının Düzenlenmesi
 • Soru Listelerinin Rolü
 • Checklist Geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin Rol ve Sorumlulukları,
 • Denetim Sırasında Etkin İletişim,
 • Bir İç Denetim Faaliyetinin Tüm Aşamalarını Gerçekleştirilmesi,
 • Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi,
 • Uygunsuzlukların Kaydedilmesi
 • Denetim Sonuçlarının Hazırlanması,
 • Kapanış Toplantısının Gerçekleştirilmesi,
 • Denetim Raporları
 • Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi,
 • Örnek Çalışmalar
 • Sınav

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları, ISO 14001:2015 Baş Tetkikçi olmak isteyen herkes.

Gerekli Ön Bilgi

Eğitime katılacak kişilerin daha önce ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.

Eğitim Süresi

5 Gün (40 Saat)

keyboard_arrow_up