2007 yılından bu yana Turizm sektöründe, Türkiye’nin önde gelen otel zincirlerinin de dahil olduğu, 1000 den fazla 5 yıldızlı Otel ve Tatil Köyü, 200 den fazla Turizm Acentası Satış noktasını denetleyen AND, bu denetimlerde gösterdiği performansla Turizm sektöründe bir ekol olmayı başarmıştır.

Hizmet Kalitesi

Otellerin misafirlerine verdikleri hizmetin kalitesi değerlendirilmektedir.
Hizmet kalitesi değerlendirmesi, standart hizmet kalitesi ve bonus (ekstra) hizmet kalitesi olarak iki farklı şekilde değerlendirilmektedir. Standart hizmet kalitesi denetimleri, otelin boyutu, lokasyonu ve tipi fark etmeksizin tüm tesislerde olması gereken, temizlik, bakım, güler yüzlülük vb. tüm misafirlerin beklediği asgari hizmet kriterleri ile ilgili yapılan değerlendirmelerdir.

Hizmet bonus değerlendirmesinde ise; Otelin diğer tesislerden farklılaşmak adına verdiği ekstra hizmetler ve bunların yeterliliği değerlendirilmektedir.

Genel Güvenlik

Otellere yapılan genel güvenlik değerlendirmesinde, tesisin genel güvenlik kriterleri ile ilgili yaptığı çalışmalar, aldığı önlemler vb. değerlendirilir. Genel güvenlik içerisinde, tesisi içerisindeki koruma hizmetleri, genel sağlık kriterleri ile ilgili yapılan çalışmalar, plajlarda yaralanma ve boğulmaya yönelik alınan önlemler vb. konularda tesisin genel
güvenliği ile ilgili yetkiliği değerlendirilmektedir.

Gıda Güvenliği

Tesislerde yiyecek ve içecek hizmetleri, her misafirin faydalandığı ve tesislerin misafir tarafından seçilmesinde de önemli rol oynayan kriterlerden biridir. AND olarak yaptığımız Gıda güvenliği denetimlerinde, bir sezonda binlerce misafirin konakladığı ve misafirler için çok büyük öneme sahip olan yiyecek-içecek hizmetlerinin güvenli koşullarda verilip verilmediği ile ilgili olarak değerlendirmeler yapılmaktadır. Gıda güvenliği modülü denetimlerinde, tesisin gıda hazırlık ve sunum alanlarının alt yapısal şartlarının uluslar arası kriterlere uygunluğu değerlendirilir. Ayrıca yiyecek ve içeceklerin, depolama, hazırlama, bekletme ve sunum süreçlerinde tesisin HACCP kriterlerini uygulamadaki yeterliliği de değerlendirilir. Hem fiziki uygunluk hem de kontrollü şartlarda hazırlık ve sunum yapılması ile ilgili yapılan kontroller sonrasında tesislerin gıda güvenliği ile ilgili puanları ortaya çıkmaktadır.

Yangın Güvenliği

Geçmiş yıllarda örneklerini çokça sayabileceğimiz otellerde yangın tehlikesi ile ilgili olarak yangın güvenliği denetimi gerçekleştirilmektedir. Yangın güvenliği denetimlerinde, tesiste yangın çıkmasının önlenmesi için anılan önlem ve tedbirler ile her hangi bir yangın duurumunda yangına müdahale için yeterli ekipmanın ve bilginin mevcudiyeti değerlendirilmektedir.

Havuz Güvenliği

Misafirlerin çok fazla tercih ettikleri havuzlar sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilmektedir. Mikroorganizmaların yaşaması için uygun olan havuz suları, eğer doğru şekilde kontrol altında tutulmaz ise birçok hastalığa sebep olabilmektedir. Bu nedenle havuz suları sürekli olarak kontrol altında tutulmalı ve belirlenmiş kriterler içersinde olması sağlanmalıdır. Yapılan havuz denetimlerinde, havuz suyu ile ilgili yapılan kontrollerin mevcudiyeti ve etkinliği değerlendirilmektedir.

Havuzlarda her yıl binlerce küçük-büyük kazalar ve boğulma vakaları yaşanmaktatır. Bu yaşananlar sonucunda yaralanmalar hatta can kayıpları meydana gelmektedir. Bu nedenle havuzların fiziki şartlarının kazaları ve boğulma vakalarının önlenmesine için uygun donanıma sahip olup olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca yaşanabilecek her hangi bir istenmeyen durumda hızlı ve doğru müdahale yapılabilmesi için yetkin personelin bulunması ve gerekli kurtarma teçhizatının mevcudiyeti de değerlendirilmektedir.

Yapılan bu değerlendirmeler ile havuzların güvenliği değerlendirilerek puanlandırılmaktadır.

keyboard_arrow_up