Tarafsızlık Beyanımız

Belgelendirme Hizmetleri Tarafsızlık Beyanı

AND üçüncü taraf belgelendirme sorumluluğunun bilincinde aşağıdaki stratejik kararları almıştır.

 • AND Hizmetlerinde bağımsız ve tarafsızdır. Bu amaçla çalışanların her türlü siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olması garanti altına alınmıştır.
 • AND sıkı sıkıya bağlı olduğu gizlilik ilkesine uygun olarak, çalışmalarında ve belgelendirme faaliyetlerinde etkin olan bütün tarafların katılımını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.
 • AND Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili her yükümlülükleri karşılayacak yeterlilikte organizasyon yapısını oluşturmuş, kalite sistemini kurmuş ve uygulamaktadır.
 • AND’ de belgelendirme faaliyeti ile birlikte hiçbir şekilde yönetim sistemi danışmanlığı hizmetleri verilmez ve teklif edilemez.
 • AND’ de Belgelendirme faaliyetlerini yapan tüm personel ve kurulların kararını; hiçbir kurum veya şahıs etki altına alamaz.
 • AND Çalışmaların tarafsızlığını sağlamak amacı ile Tüm çalışanları ile A’ND arasında Gizlilik sözleşmesi yapılmakta.
 • AND’ de Belgelendirme ile ilgili kararlar, değerlendirme yapanlardan farklı, mesleğinde tarafsız ve bağımsız kişilerden oluşan Belgelendirme Kuruluna aittir.
 • AND yılda en az 1 (bir) defa olmak üzere mali sağlamlığı ve mali kaygılardan uzaklığı içeren finansal denetimler gerçekleştirir, Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından diğer faaliyetler paralelinde incelenerek sonuçları tüm kuruluşta duyurulur.
 • AND belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığı, ilgili tarafların katılımıyla oluşturulan Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından kontrol edilir.
 • Dış denetçi ve/veya teknik uzmanlar, çalıştığı veya yaptığı iş ile ilgili kuruluşların denetimlerine tetkik görevlisi olarak atanmaz.
 • AND Belgelendirme faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır.
 • AND sahiplerinin veya çalışanlarının ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşlar belgelendirilmeyecektir.

Muayene ve Ürün Belgelendirme Hizmetleri Tarafsızlık Beyanı

A’ND, verilecek tüm muayene ve ürün belgelendirme hizmetleri ISO/IEC 17065 ve ISO/IEC 17020 standardı çerçevesinde ve hizmet kapsamında yer alan ilgili diğer tüm standart, norm ve belirlenmiş akreditasyon sistemine uygun olarak, muayene ve ürün belgelendirme faaliyetlerinin tüm sorumluluğu üstlenerek sürdürüleceğini ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini beyan eder. Muayene ve ürün belgelendirme çalışmalarını yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğini, A’ND Muayene ve Ürün belgelendirme sistemi yönetici ve personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını ve muayene hizmetlerini tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğini, muayene personelinin sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin muayene sayısı ve sonucu ile ilgili olmadığını, muayene, ürün belgelendirme prosedürlerinin, A’ND dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından muayene sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde yürütüldüğünü, gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılmasının A’ND sorumluluğu altında olduğunu, müşterilere ait gizli bilgilerin, rapor, test ve kalibrasyon sonuçları ve tescilli hakların korunacağını, Ulusal Adres Veri Tabanından alınan bilgilerin üçüncü taraflara aktarılmayacağını ve bakanlık veri tabanına uyumun sağlanacağını, personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasının önleneceğini, muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmadığını, bu kapsamda danışmanlık hizmeti vermediğini ve bu şartlar çerçevesinde ISO/IEC 17065 ve ISO/IEC 17020 Ek A’da öngörülen A Tipi Muayene Kuruluşu asgari kriterlerini karşılayan A’ND bütün bunların güvenceye alındığını taahhüt eder.

Otel Denetim Hizmetleri Tarafsızlık Beyanı

AND, verilecek otel denetim hizmetleri çalışmalarını yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda,

 • Müşterilerinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğini,
 • AND yönetici ve personelinin, denetim ekibinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını,
 • Denetim hizmetlerini tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğini,
 • AND dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından otel denetimlerine ve sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde yürütüldüğünü, gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılmasının AND sorumluluğu altında olduğunu,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin, tescilli hakların korunacağını, denetim ekibinin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasının önleneceğini, bu şartlar çerçevesinde otel denetim hizmetleri kapsamında AND bütün bunların güvenceye alındığını taahhüt eder.

AND Yönetimi

keyboard_arrow_up