ISO 22301 Eğitimleri

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

Başlıca ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz

 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı

Kuruluşlarda ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, işletilmesi ve sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan tüm bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • İş Sürekliliği Temel Kavram Ve Prensipleri
 • İş Sürekliliği Amaç Ve Hedefleri
 • İş Sürekliliğinin Gelişimi Ve Tarihçesi
 • İş Sürekliliği Yönetimi Kritik Başarı Faktörleri
 • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminde İş Etki Analizi
 • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminde Risk Analizi
 • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminde Alt Yapı
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Stratejisinin Oluşturulması
 • İş Sürekliliği Planların Oluşturulması
 • İş Sürekliliği Eğitim Ve Farkındalık Planlaması
 • İş Sürekliliği Test Türleri Ve Test Planlaması
 • İş Sürekliliği Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Sürekli İyileştirme Ve Kurum Kültürüne Yerleştirme
 • İş Sürekliliği Standartları
 • Sürekli İyileştirme
 • Pratik Çalışmalar

Hedef Kitle

 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Denetçileri, Danışmanları ve Eğitmenleri
 • Bilgi Teknolojileri çalışanları
 • Bir kuruluşa ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardını işletmekle sorumlu olan taraflar
 • İş Sürekliliği Yönetimi ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi dahilinde görev yapan iç ve dış tetkikçiler
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi dahilinde olan tüm taraflar

Gerekli Ön Bilgi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi’ne katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

keyboard_arrow_up