ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Eğitimleri

Başlıca ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz

 • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı

Katılımcılara ISO 20000-1 standardına uygun Servis Yönetim Sistemini planlaması, gerçekleştirmesi, işletmesi, izlemesi, gözden geçirmesi, sürekliliğini sağlaması ve iyileştirmesi için gerekli tüm bilgi ve beceriler kazanılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Bilgi Teknolojisi tanımlamaları,
 • Bilgi Teknolojisinin tarihçesi,
 • Temel kavramlar,
 • ISO 20000 Serisi
 • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi – Hizmet Yönetimi – Bölüm 1: Özellikler
 • ISO 20000-2 Bilgi Teknolojisi – Hizmet Yönetimi – Bölüm 2: Uygulama Prensipleri
 • ISO 20000-3 Bilgi Teknolojisi – Hizmet Yönetimi – Bölüm 3: ISO 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz
 • Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Kavramının ve sistematiğinin anlaşılması,
 • ISO 20000-1 Standardın Maddelerine Yönelik Gereksinimlerin Değerlendirilmesi, Uygulamalar
 • Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi dokümantasyon gereksinimleri
 • ISO 20000 belgelendirme denetimi ile ilgili bilgilendirme
 • Pratik çalışmalar

Hedef Kitle

 • Kurumlarında ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim sistemini işleten taraflar
 • Bilgi teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Danışmanları, Denetçileri ve Eğitmenleri
 • Bilgi Teknolojileri Personelleri

Gerekli Ön Bilgi

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim sistemi eğitimi için herhangi bir ön bilgi şartı aranmamaktadır.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

keyboard_arrow_up