ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri

Başlıca ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Denetim (İç Tetkik) Eğitimi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi (Denetçi) Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı

 • ISO 50001:2018 standardının temel kavramlarını aktarmak.
 • Firmada ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak
 • Katılımcılara kuruluşlarında ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak

Eğitimin İçeriği

 • Enerji Yönetim Sistemi Nedir?
 • ISO 50001 Tarihçesi ve Gelişimi
 • Enerji Yönetim Sistemi’nin Faydaları
 • Kullanılan Terimler ve Tarifler
 • Temel Kavramlar ve Yapı
 • ISO 50001:2018’in Temel Çerçevesini Anlamak
 • ISO 50001:2018’in Temel Kavram ve Şartlarını Yorumlamak
 • Etkin Bir EYS Uygulamasının Bir Kuruluşa Olan Faydasını Saptamak
 • Risk Tabanlı Düşünme
 • Her Proses İçin Fırsat ve Risklerin Belirlenmesi
 • Belirlenen Risklerin Yönetilmesi
 • Sürekli İyileştirme
 • Pratik Çalışmalar

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak enerji ve uygunluk yöneticileri, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

Gerekli Ön Bilgi

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin Amacı

Enerji Yönetim Sistem Standardı, öngördüğü prosedürleri, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanların hazırlanmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

 • Enerji Yönetim Sistem Standardı
 • Prosedürler
 • Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler, …vs)
 • Doküman Kontrolü
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak enerji ve uygunluk yöneticileri, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar. Enerji harcamalarını azaltmak ve kontrol altına alma isteyen kuruluşların mühendis ve yöneticileri, kendilerini bu konuda geliştirmek isteyenler

Gerekli Ön Bilgi

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

2 Gün (16 Saat)

Eğitimin Amacı

 • Firmada ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin iç tetkik çalışmalarına katkı sağlamak
 • Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirebilmeleri için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak
 • Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla ilişkilendirmek

Eğitimin İçeriği

 • Enerji Yönetim Sistemi Nedir?
 • ISO 19011 standardının tanıtımı
 • İç tetkik tanımları kavramları
 • Tetkik Denetim Programı Nedir
 • Tetkik Denetim Planı Nedir
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Süreç Yaklaşımı/ Proses yaklaşımı
 • Soru Listeleri
 • Objektif Kanıt ve değerlendirmeleri
 • Uygunsuzluk, Gözlem
 • Raporlama
 • DF / Uygunsuzluk Kapatma
 • Denetçi özellikleri
 • Bağımsızlık/Tarafsızlık
 • Denetçi Nasıl olmalıdır
 • Denetçi Nasıl olmamalıdır
 • Denetim Çeşitleri
 • Proses Denetimi
 • Uygunluk denetimi
 • Etkinlik denetimi
 • Ürün Denetimi
 • Saha Tetkik Faaliyetlerinin Yapılması
 • Açılış Toplantısı Nedir Nasıl Yapılır
 • Tetkik Esnasındaki İletişim Nasıl Olmalıdır
 • Tetkik Esnasında Rehberlerin ve Gözlemcilerin Rolleri ve Sorumlulukları Nelerdir
 • Tetkik edilen süre yer ile ilgili Bilgilerin toplanması ve Doğrulanması
 • Tetkik Bulgularının Toplanması Nasıl Yapılır
 • Tetkik Sonuçlarının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır
 • Kapanış Toplantısı Nedir Nasıl Yapılır
 • Tetkik Raporunun Hazırlanması Onaylanması ve Dağıtılması
 • Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlerin Planlanması
 • Takip Tetkikinin Yapılması

Hedef Kitle

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi temsilcileri, Enerji Yönetim Sistemi iç denetçi adayları

Gerekli Ön Bilgi

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimine katılmış olmanız gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin Amacı

 • ISO 50001:2018 standardının temel kavramlarını aktarmak. Etkin enerji yönetim sistemi (EnYS) tetkikleri yapmanız ve yönetmeniz için gerekli becerileri kazandırmak
 • Firmada ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak
 • Katılımcılara kuruluşlarında ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak

Eğitimin İçeriği

 • Enerji Yönetim Sistemi Nedir?
 • Enerji Yönetim Sistemi’nin Faydaları
 • Kullanılan Terimler ve Tarifler
 • ISO 50001:2018’in Temel Kavram ve Şartlarını Yorumlamak
 • Yasalara Uyumu, Enerji Mevzuatı Hakkında Bilgi
 • Her Proses İçin Fırsat ve Risklerin Belirlenmesi
 • Sürekli İyileştirme
 • Pratik Çalışmalar

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak enerji ve uygunluk yöneticileri, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

Gerekli Ön Bilgi

Katılımcıların ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Eğitim Süresi

40 saat (5 gün)

keyboard_arrow_up