İş makineleri periyodik kontrolleri yetkili AND mühendisleri tarafından iş makinelerinin çalışma disiplinlerine göre, kullanım alanları esas alınarak kontrol edilmektedir.

Bu kontroller “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” direktifleri baz alınarak yapılmaktadır. Bir kısım iş makinelerinin periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo-6’da belirtilmiştir.

Tablo-6: İş makinelerinin periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri, bu bölümde yer alan tablolarda belirtilmemiş veya standartlar ile belirlenmemişse iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenir. Periyodik kontrol sıklığı, ulusal veya uluslararası standartlarda süre belirtilmemişse, 1 (bir) yılı aşmaması gerekir.

EKİPMAN ADIPERİYODİK KONTROL DÖNEMİ
(Azami Süre)
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Sondaj makinalarıStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 16228 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Çekici dozerlerStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 474-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
YükleyicilerStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 474-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kazıcı yükleyicilerStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 474-4+A2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Hidrolik kazıcılarStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 474-5+A3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Damperli kamyonlarStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 474-6+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
SkreyperlerStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 474-7+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
GreyderlerStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 474-8+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Boru döşeyicilerStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 474-9+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
TrençerlerStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 474-10+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Toprak ve çöp sıkıştırıcılarStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 474-11+ A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Halatlı kazıcılarStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 474-12+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yol düzeltme makinalarıStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 500-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Zemin stabilize makinalarıStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 500-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Zemin sıkıştırma makinalarıStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 500-4 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Asfaltlama makinalarıStandartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 500-6+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Beton ve harç için taşıma - püskürtme ve yerleştirme makineleri (beton pompası)Standartlarda süre belirtilmemişse 1 YılTS EN 12001 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
keyboard_arrow_up