ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

Başlıca ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetim (İç Tetkik) Eğitimi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi (Denetçi) Eğitimi

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı

ISO 22000:2018 standardının temel kavramlarını aktarmak ve eski revizyondan farkını anlamak, firmada ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak, katılımcılara kuruluşlarında ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişmesini sağlamak.

Eğitimin İçeriği

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları
 • Terimler ve Tarifler, Sürekli İyileştirme
 • Temel Kavramlar ve Yapı
 • Gıda Güvenliğinde PUKO döngüsü
 • ISO 22000:2018’in Temel Çerçevesini Anlamak
 • ISO 22000:2018’in Temel Kavram ve Şartlarını Yorumlamak
 • Etkin Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Kuruluşa Faydasını Saptamak
 • HACCP Prensipleri ve Gereklilikleri
 • Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları, ISO 22000:2018’e geçiş yapması gereken ISO 22000:2005 denetçileri.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin Amacı

 • ISO 22000:2018 standardının dokümantasyon yapısını anlamak ve öngördüğü dokümanların hazırlanma yöntemlerini anlamak, yönetim sisteminin süreç yaklaşımını kavramak ve başlangıç noktaları belirleyebilmek
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin zorunlu dokümanlarının ve destek dokümanlarının hazırlanma yöntemini öğrenmek, süreçlerin etkin planlanmasını, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak

Eğitimin İçeriği

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur?
 • ISO 22000:2018 zorunlu dokümanları
 • GGYS Risk ve Fırsatlarını belirleme yöntemleri
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Güncelliğini sağlama yöntemleri
 • Destek Doküman Hazırlama (formlar, talimatlar vb.)
 • Düzeltici Faaliyet başlatma
 • Prosedür hazırlama, süreç belirleme

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları, ISO 22000:2018’e geçiş yapması gereken ISO 22000:2005 denetçileri.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin Amacı

Eğitimin hedefi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi standardının şartlarına uyup uymadığını, firmada etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülebilir bir sistem olup olmadığını belirlemek için planlı ve belirli aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi gıda denetimleri için tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

Eğitimin İçeriği

 • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği iç denetimi
 • İç tetkik maddeleri
 • Hangi maddeye göre neyi sorgulamalıyım?
 • Tetkik yöntemleri, aşamaları ve kapsamı belirlemek
 • İç tetkikte doküman kontrolü
 • Sektörlere göre uygulama örnekleri
 • Standardı yorumlayabilmenin önemi
 • Örnek İç denetimin planlanması ve uygulanması
 • Uygunsuzlukların tespit edilmesi ve raporlanması

Hedef Kitle

Kuruluşlarında Gıda zincirine dolaylı yoldan katılan kuruluşlar, Yönetim Sistemi’nin etkin uygulanmasını sağlayacak kişiler, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar ve soru sorma tekniğini geliştirmek isteyenler, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları, 22000:2018 Gıda Güvenliği yönetim sistemine göre firmalarında iç tetkik yapmak isteyen kişiler, ISO 22000:2018 geçişinde değişen hususları uygulamalı olarak nasıl yapılır öğrenmek isteyenler.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin Amacı

ISO 22000:2018 standardının temel kavramlarını aktarmak ve yasal mevzuatlara uygun tetkik yapılmasını sağlamak, firmada ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak, katılımcılara kuruluşlarında ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak ve katılımcının denetim yeteneklerinin geliştirmek

Eğitimin İçeriği

 • ISO 19011 Denetçi Özellikleri
 • Kullanılan Terimler ve Tarifler
 • Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanması Süreci
 • Denetim bulguları, raporlama ve plan
 • Soru sorma teknikleri
 • Denetçi ve Baş Denetçi sorumlulukları ve görevleri
 • Uygunsuzluk tespiti, sınıflandırma
 • Denetimlerde zaman yönetimi
 • Örnek Tetkik Uygulamaları

Hedef Kitle

Kuruluşlarında ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, gıda güvenliği ekip üyeleri, Yönetim temsilcileri, Gıda mühendisleri ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek kişiler, kuruluşlarında GGYS iç denetimlerini gerçekleştirenler, denetçi adayları, revizyon geçişini tamamlamak isteyen denetçiler.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Eğitim Süresi

1 Gün (8 Saat)

keyboard_arrow_up