İklim Değişikliğinin Yönetim Sistemlerine Entegrasyonu

Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu’nu desteklemek amacı ile Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO) yönetim sistemi standartları geliştirilmektedir. Aşağıdaki tüm standartlara İklim Değişikliği ile ilgili maddeler eklenmiştir. Aşağıdaki yönetim sistemlerinde tüm revizyonlar yapılmalıdır.

 • ISO 9001:2015/Amd 1:2024
 • ISO 14001:2015/Amd 1:2024
 • ISO 45001:2018/Amd 1:2024
 • ISO 22000:2018/Amd 1:2024
 • ISO 50001:2018/Amd 1:2024
 • ISO 27001:2022/Amd 1:2024

standartları yayınlanmıştır.

Değişen maddeler;

 • 4.1 Kuruluş iklim değişikliği ile ilgili bir konu olup olmadığını belirlemelidir.

Bu düzenleme, kuruluşların iklim değişikliğinin operasyonları üzerindeki etkilerini aktif olarak değerlendirmesini ve kalite yönetim sistemlerinin çevresel zorluklara karşı dayanıklı ve uyumlu olmasını sağlamasını zorunlu kılmaktadır.

 • 4.2 Not: İlgili tarafların iklim değişikliğiyle ile ilgili gereksinimleri olabilir.

Bu not, kuruluşların iklim değişikliğiyle ilgili tüm gerekliliklerin veya paydaşlarından gelen beklentilerin farkında olması ve bunlara yanıt vermesinin, çevresel hususları kalite yönetim sürecine daha da entegre etmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Kuruluşlar için Etkileri

Sertifikalı kuruluşlar, kendi yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve etkinliği kapsamında İklim Değişikliği unsurlarını ve risklerini dikkate aldıklarından emin olmalıdır.

 • İklim Değişikliği, diğer konularla birlikte ilgili olup olmadığı belirlenmeli, ilgili ise yönetim sistemleri standartları risk değerlendirmesi kapsamında değerlendirilmelidir.
 • Bir kuruluşun birden fazla yönetim sistemi işlettiği durumlarda, ilgili olduğu tespit edilirse, İklim Değişikliğinin her bir yönetim sistemi standardı kapsamında değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
 • Kuruluş iklim değişikliği hususlarını ve risklerini göz önünde bulundururken iklim değişikliğinin firmayla ilgili olup olmadığına karar vermeli ve ilgili ise, yönetim sistemleri standartları kapsamında bir risk değerlendirmesi içinde ele alınmalıdır.
 • Belirli sektörlere (örneğin enerji üretimi, tarım ve balıkçılık) ve kuruluşun özelliklerine (örneğin coğrafi konum, tedarik zincirinin yapısı veya işgücü dinamikleri) dikkat edilmelidir.

Böylelikle sertifikalı kuruluşların yönetim sistemi standartları 4. ve 6. maddesi gereği iklim değişikliği hususlarını ele almaları gerekmektedir.

keyboard_arrow_up