ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 Standartları Revize Oldu

Siz hazır mısınız?

“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir”

Devamlı değişen sosyal, ekonomik, teknolojik, çevresel olaylar ve sorunların bulunduğu bir dünyada, kuruluşlar her zaman bir adım önde olmak için bu gelişime ayak uydurup, sürekli gelişim göstermelidir. İşte tamda bu yüzden kuruluşların farklılaşmasında en büyük etken olan yönetim sistemleri ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetimi standartları revize edildi. Kuruluşlar, yeni standartların kolay ve daha uygulanabilir yapısı ile tanışırken, karşılıklı fayda mantığı sayesinde müşterilerinin beklentilerini istikrarlı yüksek kalite, kaliteli ürünler ve hizmetler sağlayarak karşılayabilme yeteneklerini artıracaklardır.

2015 Revizyonlarının en göze çarpan yararları;

  • ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, yeni hali ile iş yönetimi esasına dayandırılmıştır.
  • Kolay anlaşılabilir dil ve uygulanabilir esnek tanımlamalarla, yeni sistemler, tüm kuruluşlara uyumlu hale getirilmiştir.
  • ‘’Yüksek seviye yapı’’ sayesinde yeni standartlar çoklu entegre sistemlere kolayca uyarlanabilir hale getirilmiştir.
  • “Risk ve fırsat yönetimi” ile potansiyel fırsatların tespiti, uzun süreli müşteri memnuniyeti, daha iyi ve uygulanabilir çevre etki yönetimi sağlamak artık mümkün kılınmıştır.
  • ‘’Liderlik’’ anlayışındaki değişiklik ile üst yönetim takımını kuruluşun amaç ve hedefleri doğrultusunda daha motive bir şekilde bir bütün olarak sistemin içine dahil edebilmektedir.
  • ‘’stratejik odaklanma’’ ile uygulanan çevre yönetim sistemi performansı en iyi hale gelirken, sürdürülebilirlik artacak, gereksiz masraflar düşürülecek ve gelecek için en büyük yatırım olan kaynakların korunmasına katkı sağlayacaktır.
  • ‘’Bilgi veri akışı sistemi’’ ile, kuruluş içerisinde etkili ve kolay bir bilgi alışverişi sağlanacaktır.

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015’DE DİKKAT ÇEKENLER;

LİDERLİK VE TAAHHÜT

Peki bu ne anlama geliyor;

Yeni sistemle, Üst Yönetimin kalite ve çevre konularında daha aktif bir rol sergilemesi gerekmektedir

Peki ne artı sağlayacak neleri etkileyecek;

2015 standardı versiyonları ile yapılan iş performans sonuçlarınızı bir kumanda gibi kullanarak sisteminizi Yönetiminizi güçlendirir.

Kalite ve Çevre konularında kuruluş içerisindeki sorumluluklar pek çok çalışan arasında paylaştırılacak ve organizasyon olarak bu işin içinde yer alınmasını sağlayacaktır.

Çalışanların sistemin içerisinde yer alması ile iş hedeflerine ulaşmak için daha büyük bir motivasyona sahip olunacaktır.

MÜŞTEREK YAKLAŞIM

Peki bu ne anlama geliyor;

Son kullanıcılar, tedarikçiler, dağıtıcılar ve diğer ilgili taraflar dikkate alınacak ihtiyaçları göz ardı edilemeyecektir.

Tedarik zinciri yönetiminin kontrolünde ürün yaşam döngüsü ve geliştirme süresi dikkate alınacaktır.

Peki ne artı sağlayacak neleri etkileyecek;

Paydaşların izlenebilirliği sayesinde üretim, hizmet ve diğer süreçlerde müşterilerinizin memnuniyetini ve güvenliğini arttıracaksınız.

Geçmişi değerlendirip geleceği görme mantığında İş fırsatları, ihtiyaçlar sizin kontrolünüzde tespit edilebilir hale gelecektir.

RİSK VE FIRSAT BAZLI DÜŞÜNCE

Peki bu ne anlama geliyor;

İşleyiş içerisinde yönetilecek riskleri belirleme ve belirlenen bu risk ve fırsatlara karşın plan yaparak aksiyon almanız gerekmektedir.

Peki ne artı sağlayacak neleri etkileyecek;

Sürekli iyileşmenin mümkün kılınması ve değişken olmayan müşteri memnuniyetinin sağlanması, beklenen sonuçlara ulaşılması sizin için daha kolay olacaktır.

İLETİŞİM VE FARKINDALIK

Peki bu ne anlama geliyor;

Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili iç ve dış iletişim artık gereklilik olmaktadır.

Paydaşlarınız artık sizin yönetim sistemlerinize dahil olup nasıl katkı yapacakları hakkında daha çok bilince sahip olacaklardır.

Peki ne artı sağlayacak neleri etkileyecek;

Yeni sistem ile paydaşlarınızın ve çalışanlarınızın yüksek seviyedeki katılımı ile kurduğunuz Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi eskisinden çok daha fazla efektif olacaktır.

Kalite Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi’nin yeni profilindeki dış iletişim gerekliliği ile müşterilerinizin ürün ve hizmetleriniz hakkındaki güvenini güçlendirmiş olacaksınız.

YÜKSEK SEVİYE YAPI

Peki bu ne anlama geliyor;

Standartların yapılarının eşgüdümlü hale getirilmesi ile birbirine entegrasyonu daha kolay hale geldi.

Peki ne artı sağlayacak neleri etkileyecek;

Kuruluşunuz içinde birden fazla yönetim sistemini entegre olarak işletme fırsatını elde edeceksiniz.

KOLAY UYGULAMA

Peki bu ne anlama geliyor;

Uygulamada kolaylık ve direk sonuca yönelik gereklilikler

Çevreye daha duyarlı, gereksiz prosedürler ve dokümantasyon yerine uygulama bilinci.

Peki ne artı sağlayacak neleri etkileyecek;

Yeni standartlarda istenen gereklilikleri kendi uygulama yönteminizle kolayca hayata geçirme olanağı elde edeceksiniz.

Yeni standartlar tüm tiplerdeki kuruluşların bünyesine ve seviyelerine uygun olarak revize olduğu için rahatlıkla uygulanabilir.

time-for-change

ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarının 2015 versiyonlarına geçebilmek için neler yapmalısınız?

1 – ISO ekibiniz için eğitim (yönetim, kalite / çevre yöneticileri ve sorumluları, iç tetkikçiler)

2 – Yönetim sisteminizin yeni standartlara uyumlu hale getirilmesi ve dokümantasyonun güncellenmesi (dışardan destek alarak / kendi çabanız ile)

3 – Revize edilen prosesleri gözlemleyin, sistemin işleyişinin performansını analiz edin ve bunlara göre hareket edin.

4 – Yeni belgenizi alın ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015

ISO 9001-14001:2015 Belgesine Geçmek İçin Son Tarih 2018 yılı 3. Çeyrek

ISO 9001-14001:2015 Geçişe Hazırlanmak İçin Başlangıç Zamanı 2015 yılı 2. Çeyrek

3 yıllık geçiş süresi boyunca kuruluşlar geçişlerini rutin gözetim, yeniden belgelendirme veya özel bir denetim esnasında yapabilecekler.

GEÇİŞ İÇİN NEDEN AND BELGELENDİRME?

Kalite anlayışının başlamasından bu tarafa, devamlı gelişmekte olan sektörde yurt içi belgelendirme faaliyetlerinde Türkak tarafından ilk akredite olan kuruluşlardan olan AND Belgelendirme, mükemmeliyetçi bakış açısı ve sıra dışı yöntemleri ile ISO sistemlerine en büyük katkıyı sağlayan kuruluşlardan biridir. Revizyon çalışmalarında müşterilerine en üst seviyede yardımcı olan ve katkı sağlayan AND Belgelendirme, ISO 2015 revizyonları çalışmalarınızda da en az aksama ve masrafla bu süreci atlatmanızı sağlayacaktır.

keyboard_arrow_up