AND Belgelendirme, Avrupa Komisyonu tarafından “2014/33/AB Asansör Yönetmeliği” kapsamında, EN 45004 – EN ISO/IEC 17020 ve EN 45012 – EN ISO/IEC 17021 standardı gereklilikleri çerçevesinde ürün belgelendirme kuruluşu olarak Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi (NANDO) üzerinde “2724” kimlik numarası ile 09.06.2017 tarihinde Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) olarak yayınlamış bulunmaktadır.

Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) kapsamlarına aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=278131&version_no=1

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170707-12.htm

Onaylanmış kuruluş faaliyetlerimiz :

  • Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B) Ek-IV-B
  • Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Tip Uygunluğu (Modül G) Ek-VIII
  • Asansörlerin Son Muayenesi Ek-V
  • Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E) Ek-X
  • Asansörlerin Tam Kalite Güvencesine İle Tasarım İncelenmesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1) Ek-XI
  • Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D) Ek-XII

 Başvurularınız ve bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

keyboard_arrow_up