Otoklav Periyodik Kontrolü

Otoklav Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

TS EN 13060 Küçük Buhar Sterilizatörleri

TS EN 14222 Paslanmaz Çelik Gövdeli Kazanlar

TS EN 285 Sterilizasyon-Buhar Otoklavları

Otoklav Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Genel Kontroller: Otoklavdan sorumlu personelin eğitim belgesi varlığı, ekipmanın sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, uyarı ve kapasite levhaları ve fonksiyonlara ilişkin işaretlemeler kontrol edilir.

Basınç Kaynağı ve Ortam Kontrolleri: Ortam uygunluğu, elektrik tesisatı ve aydınlatma, su gideri ve yer süzgeçleri kontrol edilir.

Otoklav Kontrolleri: Otoklav yerleşimi, muhafazalar ve yalıtım durumu, basınç ve vakum kaynağı, deformasyon ve korozyon durumu, kaynak dikişlerinin uygunluğu, hücre ve ceket durumu kontrol edilir.

Fonksiyon Kontrolleri: Yağ/Su besleme ve tahliyesi, doldurma ve boşaltma vanaları ve bağlantıları, kapak, ölçü aletleri, presostat ayar değerleri ve çalışması, kontrol cihazları, emniyet ventili kontrol edilir.

Testler: Ön hazırlıklar: Otoklav, içinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Bağlantılar ve emniyet ventili körlenmiş olmalıdır. Otoklava, etikette belirtilen tasarım basıncı değerini aşmamak üzere belirlenen, işletme basıncının 1,5 katına kadar basınç uygulanır. Basınç yavaş yavaş ve tankta gözlem yapılarak uygulanır. Basınçlı tank test basıncında, en az 30 dakika olmak üzere, incelemeye yeterli olacak süre kadar tutulur. Bu süre içinde basınç düşmesi olması durumunda mümkünse kaçakların yerleri tespit edilir. Emniyet ventilleri basınçlı tankın en yüksek çalışma basıncının 1,1 katına gelmeden tam kapasitede açılmalı ve basınçlı tank işletme basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Otoklav Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı AND mühendisleri tarafından yapılır.

Otoklav Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği otoklavların en geç yılda bir periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

keyboard_arrow_up