Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

TS EN 303-1-2000 Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar Bölüm 1: Terim ve Tarifler, Genel Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Genel Kontroller: Kazan operatörünün kazancı belgesi varlığı, kazan sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, uyarı ve kapasite levhaları, vana ve hatları üzerindeki işaretlemeler kontrol edilir.

Kazan Dairesi ve Yakıt Deposu Kontrolü: Kazan dairesi yeri ve yerleşimi, elektrik tesisatı ve aydınlatma, havalandırmalar, su gideri ve yağ atıkları, gaz alarmı, yangın önlemleri, yakıt tankı/deposu kontrol edilir.

Kazan Kontrolleri: Kazan yerleşimi, baca, sirkülasyon pompaları durumu, yağ besleme sistemi, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda patlama kapağı, vanalar, termostat, akış kontrol cihazları, manometre, genleşme tankı ve bağlantısı, emniyet ventilleri kontrol edilir.

Testler: Ön hazırlıklar: Kazan soğuk olmalıdır (en fazla 40-50 oC). Kazan ısıtma yüzeyleri temiz olmalıdır. Kazan bağlantıları (emniyet ventili, kazan çıkışı vb.) körlenmiş olmalıdır. İçinde hava kalmayacak şekilde yağla doldurulmuş olmalıdır. Kazana, kazanda kullanılan yağla basınç uygulanır. Kazanın tasarım basınç değerini aşmamak üzere belirlenen işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının 1,5 katında test basıncı uygulanır. Basınçlandırma işlemi yapılırken kalibrasyonlu manometrelerden basınç takibi yapılmalıdır. Basınçlandırma işlemi yavaş yapılmalıdır. Kazana hidrostatik deney uygulanırken, seviye gösterge kapatma vanaları tam kapatılmış ve seviye gösterge camlarının blöfü açılmış olmalıdır. Kazan test basıncında, 30 dakikadan az olmamak kaydı ile bekletilir. Emniyet ventilleri işletme tarafından belirlenen çalışma basıncının ve/veya kazan tasarım basıncının 1,1 katında açılmalı. Kazan işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı AND mühendisleri tarafından yapılır.

Kızgın Yağ Kazanı Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği kızgın yağ kazanlarının; en geç yılda bir periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

keyboard_arrow_up