Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolü

Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

TS 11673 Tencereler Yemek Pişirmek İçin- Sanayi Tipi (Paslanmaz)

Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Genel Kontroller: Kazandan sorumlu personelin eğitiminin varlığı, kazan sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, uyarı ve kapasite levhaları ve fonksiyonlara ilişkin işaretlemeler kontrol edilir.

Basınç Kaynağı ve Ortam Kontrolleri: Ortam uygunluğu, elektrik tesisatı ve aydınlatma, su gideri ve yer süzgeçleri kontrol edilir.

Pişirme Kazanı Kontrolleri: Kazan yerleşimi, muhafazalar, yalıtım durumu, ısı ve buhar kaynağı, deformasyon ve korozyon durumu, kaynak dikişleri uygunluğu, hücre ve ceket durumu, doldurma ve boşaltma vanaları, bağlantıları kontrol edilir.

Fonksiyon Kontrolleri: Su besleme ve tahliyesi, kapak, ölçü aletleri, presostat ayar değerleri ve çalışması, kontrol cihazları, alarm cihazları, emniyet ventili kontrol edilir.

Testler: Ön hazırlıklar: Pişirme Kazanı, içinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Bağlantılar ve emniyet ventili körlenmiş olmalıdır. Pişirme Kazanına, etikette belirtilen tasarım basıncı değerini aşmamak üzere belirlenen, işletme basıncının 1,5 katına kadar basınç uygulanır. Basınç yavaş yavaş ve tankta gözlem yapılarak uygulanır. Basınçlı tank test basıncında, en az 30 dakika olmak üzere, incelemeye yeterli olacak süre kadar tutulur. Bu süre içinde basınç düşmesi olması durumunda mümkünse kaçakların yerleri tespit edilir. Emniyet ventilleri pişirme kazanının en yüksek çalışma basıncının 1,1 katına gelmeden tam kapasitede açılmalı ve basınçlı tank işletme basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı AND mühendisleri tarafından yapılır.

Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı kapların en geç yılda bir periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

keyboard_arrow_up