Caraskal Periyodik Kontrolü

Caraskal Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS ISO 7592 Kalibre Edilmiş, Yuvarlak Çelik Baklalı Kaldırma Zincirleri – Uygun kullanım ve bakım kılavuzu

Caraskal Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Caraskalın genel yapısı, taşıyıcılar, kaynaklar, cıvatalar, motor grubu muhafaza, ses, sürtünme, elektrik ekipmanları, yük zinciri ve tahrik zinciri çalışma, deformasyon, bağlantılar kontrol edilir. Zincir yapısı, yük kancası durumu, askı kancası durumu kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak kontrol edilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda durumu, frenler, seviye kesiciler, çarpma durdurma takozları, tamponları kontrol edilir. Sesli ışıklı ikaz ve işaretlemeler kontrol edilir. Aşırı yük emniyet sistemi kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler:

Dinamik yük testi; İşletme tarafından beyan edilen kapasitenin 1,1 katı ile hareketli test yapılır.

Statik yük testi; Elektrikli, hidrolik, pnömatik caraskallarda beyan kapasitesinin 1,25 katından, manuel caraskallarda 1,5 katından aşağı olmayan bir yükle test yapılır. Test yükü yerden 10-20 cm kadar kesilerek askıda bekletilir.

Caraskal Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı AND mühendisleri tarafından yapılır.

Caraskal Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Caraskal standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

keyboard_arrow_up