ISO 50003:2021 Enerji yönetim sistemleri – Enerji yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı ISO tarafından Mayıs 2021, TSE tarafından ise 30 Eylül 2021 tarihlerinde yayınlanarak bir önceki standardın yerini almıştır.

TÜRKAK ISO 50003:2021 Geçişine ilişkin duyurusunu https://www.turkak.org.tr/duyurular/iso-500032021-gecis-duyurusu.html adresinde yayınlamıştır.

ISO 50003:2021’in Getirdiği Temel Değişiklikler

 • Tanımlar, tetkik zamanını, tetkik süresini ve çok sahalı tetkiklerle ilgili terimleri içerecek şekilde güncellendi.
 • Standardın yapısı ISO/IEC 17021-1:2015 ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.
 • “Adam-gün” ifadesi “tetkik günleri” olarak değiştirildi.
 • Tetkik günü hesaplamaları için toplam tüketimin en az %80’ini oluşturan enerji türlerinin sayısı değiştirildi.
 • Karmaşıklık için ağırlıklı değerler değiştirildi.
 • Çok sahalı EnYS için örnekleme şartları güncellendi.
 • Ek A ve B ile ilgili olarak IAF MD dokümanlarının kullanımı netleştirildi.
 • EnYS efektif personeli hakkındaki bilgiler A.2’de açıklandı.
 • Tablo A.3 ve A.4’de tetkik süresi tetkik zamanı olarak değiştirildi.
 • Teknik alanlar kaldırıldı ve teknik yetkinlik şartları eklendi.
 • Tetkik süresinin/karmaşıklığın hesaplanmasına ilişkin yöntem değiştirildi (Bu husus mevcut müşteri sözleşmelerinde değişikliğe gidilmesine sebep olabilecektir!).

Enerji performansının iyileştirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakiler değişti:

“Enerji performansı iyileştirme” için ISO 50003:2014’ün 3.6’sındaki tanım kaldırıldı ancak terim normatif bir doküman olan ISO 50001’de tanımlandı.

Gözetim tetkikleri için odak, bir kuruluşun “enerji performansı iyileştirme başarısını” göstermek yerine “enerji performansının iyileştirilmesi için faaliyetlerin uygulanmasını” göstermesinin gerekli olması olarak değişti.

Geçiş İçin ;

Geçiş planı hazırlanarak TÜRKAK’a geçiş başvurusu yapılmıştır.

Kuruluşumuzun EnYS faaliyetlerinde yer alan personelleri ve ilgili dokümantasyonunun bu revizyona uygunluk sağlama sürecinin en kısa sürede tamamlanacağını tüm müşterilerimize ve diğer ilgili taraflara duyururuz.

keyboard_arrow_up